Keresés ebben a blogban

2016. február 5., péntek

Az ellátási lánc pozíció és a szolgáltatóvá válás – európai gyártók vizsgálata

A világgazdasági verseny fokozódása folyamatosan átformálja a termelővállalatok globális ellátási láncát. Ezzel egyidőben a globális verseny a vállalatok által kínált termék-szolgáltatáscsomagot is átalakítja, egyre nagyobb súlyt helyezve a szolgáltatási elemekre (ezt a tendenciát nevezzük szolgálatosodásnak).
Az itt röviden ismertetett – 13 európai ország fém-, gép-, elektronikai- és járműipari vállalatainak adataira építő – tanulmány azt vizsgálja, hogy miként alakul a formálódó ellátási láncokban elfoglalt pozíció és a szolgáltatások súlyának viszonya. Állíthatjuk-e, hogy az ellátási láncban a vevőkhöz közelebb elhelyezkedő vállalatoknál fontosabb a szolgáltatás, mint a lánc elején lévő, alapanyagot beszállító vállalatoknál? Vajon milyen hatással jár az ellátási lánc pozíció és/vagy a szolgáltatások aránya a vállalatok jövedelmezőségére? Van-e különbség a kelet- és a nyugat-európai országok vállalatai között?
A vizsgálat eredményei szerint az ellátási lánc pozíció és a szolgáltatási arányok más kombinációi váltak tipikussá a két régióban. Kelet-Európában a kisebb szolgáltatásaránnyal működő beszállítóvállalat fordul elő a leggyakrabban (a vizsgált minta 38%-ában), míg Nyugat-Európában a vevőnek kiterjedt szolgáltatásokat nyújtó, az ellátási láncban a vevőhöz közel elhelyezkedő vállalattípus a legelterjedtebb (34%).
Ugyancsak lényeges különbség a két régió között, hogy a kelet-európai vállalatok integráltabbak, az ellátási lánc nagyobb szeletét ölelik át. Ezzel szemben Nyugat-Európa vállalatai fókuszáltabban működnek.
A tipikus vállalattípusok mellett fontos hangsúlyozni, hogy más ellátási lánc – szolgáltatási arány pozíciók is hasonlóan sikeresen tudnak működni mindkét régióban. Azaz az üzleti eredményesség attól nem sérül, hogy nem a tipikus utat követi egy vállalat. Ebből a szempontból két kivételt találtunk: 1) a Kelet-Európában tipikus üzleti modell (beszállító kevés szolgáltatással) nem tűnik versenyképesnek Nyugat-Európában. 2) Nyugat-Európában sikeresen, az átlagosnál jobb üzleti eredményességgel működik a beszállító pozíció, ha azt erős szolgáltatásokkal kombinálják. E két következtetés alapján a nyugat-európai, az ellátási lánc beszállítói oldalán működő vállalatok két utat követhetnek, ha üzletileg sikeresek akarnak maradni: kiszervezik tevékenységüket Kelet-Európába, vagy maradnak Nyugat-Európában, de erősítik a szolgáltatáselemeket.

Eredeti forrás: Levente Szász – Krisztina Demeter: Business models along supply chain position and servitisation: an empirical investigation of European manufacturers, Acta Oeconomica, Vol. 65, No. 3, P. 367-391

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése