Keresés ebben a blogban

2015. november 5., csütörtök

Döntési hierarchia és versenyprioritások a lágyszárú biomassza ellátási láncban

Tanulmányunkban a lágyszárú biomassza ellátási láncával foglalkoztunk, azaz azzal a folyamattal, amíg a tüzelőanyag a termelési helytől eljut az erőműbe. Az ellátási láncot átfogóan vettük górcső alá, tehát nem emeltük ki egyetlen tagját sem, hanem összekapcsolódó vállalatok sorozatát vizsgáltuk, és megnéztük, hogy melyek azok a szervezeti képességek, versenyprioritások (competitive priorities), amelyeknek birtokában a nagy volumenű lágyszárú biomasszát feldolgozó ellátási láncok (large-scale herbaceous biomass supply chains - LHBSC) fenntartható versenyelőnyre tehetnek szert. Kutatásunkban arra az eredményre jutottunk, hogy a LHBSC sikerét alapvetően a költséghatékonyság, a szállítási megbízhatóság és a fenntarthatóság versenyprioritások határozzák meg. Annak érdekében azonban, hogy ezek a versenyprioritások fenntartható versenyelőnyhöz vezessenek, az ellátási lánc részéről további támogató képességekre is szükség volt, így a magas termékminőségre, rugalmasságra, az információ megosztási hajlandóságra és az innovációs készségre. A dolgozat további kiemelt célja volt, hogy megjelenítse, ezek a kompetitív prioritások hogyan kell, hogy megjelenjenek a döntéshozatalban, a döntési modellekben. Az egyes versenyprioritásokhoz összegyűjtött és kidolgozott indikátorok segítségével a döntési modellekben megjeleníthetők az egyes prioritások szempontjai, pl. megbízhatóság → tüzelőanyag-hiány valószínűsége.
Habár a tanulmány egy speciális ellátási lánccal, és speciális alapanyag ellátási folyamattal foglalkozik, a vállalati gyakorlat számára nagyon fontos mondanivalóval bír. A vállalatnak ismernie kell, hogy azon a piacon, abban az ellátási láncban, amelyben működik, mik azok a szervezeti képességek és versenyprioritások, amelyek nélkülözhetetlenek a versenyben való helytálláshoz és a tartós versenyelőny megszerzéséhez. Nem elég azonban ezeket ismerni, tudni kell azt is, hogy ezek a szempontok miként jelenjenek meg a döntéshozás folyamatában, miként képezhetők le a döntéshozatali modellekben.


Eredeti forrás: Torjai, L., Nagy, J., Bai, A. (2015): Decision hierarchy, competitive priorities in lagre-scale ’herbaceous biomass to energy’ supply chains. Biomass and Bioenergy, 80: 321-329.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése